โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตน์บดี สุดมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2020
ปรับปรุง 03/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 33364
Page Views 36071
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดพิกุลงาม คุ้งสำเภา มโนรมย์
2 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) คุ้งสำเภา มโนรมย์
3 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คุ้งสำเภา มโนรมย์
4 โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ คุ้งสำเภา มโนรมย์
5 โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ท่าฉนวน มโนรมย์
6 โรงเรียนวัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) ท่าฉนวน มโนรมย์
7 โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) ท่าฉนวน มโนรมย์
8 โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) ท่าฉนวน มโนรมย์
9 โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) วัดโคก มโนรมย์
10 โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) วัดโคก มโนรมย์
11 โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร วัดโคก มโนรมย์
12 โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) ศิลาดาน มโนรมย์
13 โรงเรียนวัดหางแขยง(สถิตราษฎร์บำรุง) หางน้ำสาคร มโนรมย์
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) หางน้ำสาคร มโนรมย์
15 โรงเรียนบ้านดอนแตง หางน้ำสาคร มโนรมย์
16 โรงเรียนสาครพิทยาคม หางน้ำสาคร มโนรมย์
17 โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์
18 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์
19 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) อู่ตะเภา มโนรมย์
20 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม(สวัสดิ์ศานุสรณ์) ไร่พัฒนา มโนรมย์
21 โรงเรียนบ้านเขาแหลม ไร่พัฒนา มโนรมย์
22 โรงเรียนบ้านหัวถนน ไร่พัฒนา มโนรมย์
23 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ไร่พัฒนา มโนรมย์
24 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์
25 โรงเรียนวัดหนองจิก บ่อแร่ วัดสิงห์
26 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) บ่อแร่ วัดสิงห์
27 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ มะขามเฒ่า วัดสิงห์
28 โรงเรียนวัดคลองบุญ มะขามเฒ่า วัดสิงห์
29 โรงเรียนวัดสิงห์ มะขามเฒ่า วัดสิงห์
30 โรงเรียนวัดหนองน้อย มะขามเฒ่า วัดสิงห์
31 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วังหมัน วัดสิงห์
32 โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วังหมัน วัดสิงห์
33 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วังหมัน วัดสิงห์
34 โรงเรียนวัดวังหมัน วังหมัน วัดสิงห์
35 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์
36 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 หนองขุ่น วัดสิงห์
37 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง หนองขุ่น วัดสิงห์
38 โรงเรียนวัดโคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์
39 โรงเรียนวัดดอนตาล หนองน้อย วัดสิงห์
40 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
41 โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) หนองบัว วัดสิงห์
42 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ดงคอน สรรคบุรี
43 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ ดงคอน สรรคบุรี
44 โรงเรียนวัดหนองแขม ดงคอน สรรคบุรี
45 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม ดงคอน สรรคบุรี 056415884
46 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ดงคอน สรรคบุรี
47 โรงเรียนเทพรัตน์ ดงคอน สรรคบุรี
48 โรงเรียนวัดสนามชัย ดอนกำ สรรคบุรี
49 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ดอนกำ สรรคบุรี 0-5648-4827
50 โรงเรียนวัดหัวเด่น บางขุด สรรคบุรี
51 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บางขุด สรรคบุรี
52 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) บางขุด สรรคบุรี
53 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม บางขุด สรรคบุรี
54 โรงเรียนวัดหอระฆัง บางขุด สรรคบุรี
55 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) บางขุด สรรคบุรี
56 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ห้วยกรด สรรคบุรี
57 โรงเรียนวัดจันทน์ ห้วยกรด สรรคบุรี
58 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ห้วยกรด สรรคบุรี
59 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี 056-438090
60 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี
61 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี
62 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) เที่ยงแท้ สรรคบุรี
63 โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) เที่ยงแท้ สรรคบุรี
64 โรงเรียนวัดท่ากระแส เที่ยงแท้ สรรคบุรี
65 โรงเรียนวัดกำแพง แพรกศรีราชา สรรคบุรี
66 โรงเรียนวัดหัวตะพาน แพรกศรีราชา สรรคบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี แพรกศรีราชา สรรคบุรี
68 โรงเรียนวัดโพธาราม แพรกศรีราชา สรรคบุรี
69 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล) แพรกศรีราชา สรรคบุรี
70 โรงเรียนวัดสระไม้แดง แพรกศรีราชา สรรคบุรี
71 โรงเรียนวัดพระแก้ว แพรกศรีราชา สรรคบุรี
72 โรงเรียนวัดโบสถ์ โพงาม สรรคบุรี
73 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี โพงาม สรรคบุรี
74 โรงเรียนวัดพร้าว โพงาม สรรคบุรี
75 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โพงาม สรรคบุรี
76 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โพงาม สรรคบุรี
77 โรงเรียนวัดท่า โพงาม สรรคบุรี
78 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส โพงาม สรรคบุรี
79 โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) ตลุก สรรพยา
80 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) ตลุก สรรพยา
81 โรงเรียนวัดบ้านหนอง ตลุก สรรพยา
82 โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ตลุก สรรพยา
83 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) บางหลวง สรรพยา
84 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม บางหลวง สรรพยา
85 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา บางหลวง สรรพยา
86 โรงเรียนวัดดอนตะไล้ บางหลวง สรรพยา
87 โรงเรียนวัดกรุณา บางหลวง สรรพยา
88 โรงเรียนวัดกำแพง สรรพยา สรรพยา
89 โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม สรรพยา สรรพยา
90 โรงเรียนวัดโพธิมงคล สรรพยา สรรพยา
91 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยา สรรพยา
92 โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ หาดอาษา สรรพยา
93 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หาดอาษา สรรพยา
94 โรงเรียนวัดหาดอาษา หาดอาษา สรรพยา
95 โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) หาดอาษา สรรพยา
96 โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) เขาแก้ว สรรพยา
97 โรงเรียนวัดเขาแก้ว เขาแก้ว สรรพยา
98 โรงเรียนบ้านโป่งแค เขาแก้ว สรรพยา
99 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) โพนางดำตก สรรพยา
100 โรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) โพนางดำตก สรรพยา 056436370
101 โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) โพนางดำตก สรรพยา
102 โรงเรียนวัดโคกจันทน์ โพนางดำตก สรรพยา
103 โรงเรียนบ้านคลองยาง โพนางดำตก สรรพยา
104 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(ทองดีประชานุกูล) โพนางดำออก สรรพยา
105 โรงเรียนวัดมะปราง โพนางดำออก สรรพยา
106 โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) โพนางดำออก สรรพยา
107 โรงเรียนวัดศรีสโมสร กุดจอก หนองมะโมง 056466038
108 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กุดจอก หนองมะโมง
109 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง วังตะเคียน หนองมะโมง
110 โรงเรียนบ้านหนองหวาย วังตะเคียน หนองมะโมง
111 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว วังตะเคียน หนองมะโมง
112 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) วังตะเคียน หนองมะโมง
113 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง
114 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) สะพานหิน หนองมะโมง
115 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สะพานหิน หนองมะโมง 056413611
116 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด หนองมะโมง หนองมะโมง
117 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองมะโมง หนองมะโมง
118 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) หนองมะโมง หนองมะโมง
119 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) หนองมะโมง หนองมะโมง
120 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ หนองมะโมง หนองมะโมง
121 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) บ้านเชี่ยน หันคา
122 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม บ้านเชี่ยน หันคา
123 โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา บ้านเชี่ยน หันคา
124 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านเชี่ยน หันคา
125 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) บ้านเชี่ยน หันคา 0-5640-6728
126 โรงเรียนวัดคลองธรรม วังไก่เถื่อน หันคา
127 โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) วังไก่เถื่อน หันคา
128 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วังไก่เถื่อน หันคา 056-451155
129 โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วังไก่เถื่อน หันคา
130 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ วังไก่เถื่อน หันคา
131 โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) วังไก่เถื่อน หันคา
132 โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วังไก่เถื่อน หันคา
133 โรงเรียนวัดวงเดือน สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา
134 โรงเรียนวัดคลองเกษม สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา
135 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 343) สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา
136 โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา
137 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หนองแซง หันคา
138 โรงเรียนวัดสระดู่ หนองแซง หันคา
139 โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 หนองแซง หันคา 056948092
140 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หนองแซง หันคา
141 โรงเรียนวัดหนองแซง หนองแซง หันคา
142 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หนองแซง หันคา
143 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา หันคา
144 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์) หันคา หันคา 0-5645-1439
145 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา หันคา
146 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา หันคา
147 โรงเรียนวัดโคกหมู ห้วยงู หันคา
148 โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ห้วยงู หันคา
149 โรงเรียนวัดท่าแก้ว ห้วยงู หันคา
150 โรงเรียนวัดทองนพคุณ ห้วยงู หันคา
151 โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ ห้วยงู หันคา
152 โรงเรียนบ้านสระแก้ว เด่นใหญ่ หันคา
153 โรงเรียนบ้านหนองแจง เด่นใหญ่ หันคา
154 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม เด่นใหญ่ หันคา
155 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่ หันคา 056946039
156 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ไพรนกยูง หันคา 056-410966
157 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ไพรนกยูง หันคา
158 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) ไพรนกยูง หันคา 0-5640-1004
159 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ไพรนกยูง หันคา
160 โรงเรียนบ้านรางจิก ไพรนกยูง หันคา
161 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กะบกเตี้ย เนินขาม
162 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย กะบกเตี้ย เนินขาม
163 โรงเรียนบ้านเก่า กะบกเตี้ย เนินขาม
164 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สุขเดือนห้า เนินขาม
165 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม
166 โรงเรียนบ้านหนองเด่น สุขเดือนห้า เนินขาม
167 โรงเรียนบ้านหนองยาง สุขเดือนห้า เนินขาม
168 โรงเรียนบ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) เนินขาม เนินขาม
169 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) เนินขาม เนินขาม
170 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม
171 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม เนินขาม
172 โรงเรียนวัดส่องคบ (ท้ายเมืองอนุสรณ์) ชัยนาท เมืองชัยนาท
173 โรงเรียนวัดฝาง ชัยนาท เมืองชัยนาท
174 โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว ชัยนาท เมืองชัยนาท
175 โรงเรียนวัดอัมพวัน ท่าชัย เมืองชัยนาท
176 โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย เมืองชัยนาท
177 โรงเรียนวัดสะพาน(สำเภาผดุงวิทย์) ท่าชัย เมืองชัยนาท
178 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ท่าชัย เมืองชัยนาท
179 โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) ท่าชัย เมืองชัยนาท
180 โรงเรียนวัดบ้านกลำ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
181 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม ธรรมามูล เมืองชัยนาท
182 โรงเรียนวัดธรรมามูล ธรรมามูล เมืองชัยนาท
183 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ธรรมามูล เมืองชัยนาท
184 โรงเรียนบ้านหนองแค นางลือ เมืองชัยนาท
185 โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ นางลือ เมืองชัยนาท
186 โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ เมืองชัยนาท 0910207776
187 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน นางลือ เมืองชัยนาท
188 โรงเรียนอนุบาลเมืองชันาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
189 โรงเรียนพระยาตาก บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
190 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
191 โรงเรียนตันติวัฒน์ บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
192 โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
193 โรงเรียนอนุบาลศันสนีย์ชัยนาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
194 โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน หาดท่าเสา เมืองชัยนาท
195 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ อุปถัมภ์ หาดท่าเสา เมืองชัยนาท
196 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
197 โรงเรียนวัดหนองพังนาค เสือโฮก เมืองชัยนาท
198 โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ เสือโฮก เมืองชัยนาท
199 โรงเรียนวัดเนินถ่าน เสือโฮก เมืองชัยนาท
200 โรงเรียนวัดดอนรังนก เสือโฮก เมืองชัยนาท
201 โรงเรียนวัดแหลมหว้า เสือโฮก เมืองชัยนาท
202 โรงเรียนวัดโรงวัว เสือโฮก เมืองชัยนาท
203 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ในเมือง เมืองชัยนาท 056411278
204 โรงเรียนวัดศรีวิชัย ในเมือง เมืองชัยนาท