โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
หมู่ที่ 11 บ้านดอนสีนวน  ตำบลหนองแซง  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
เบอร์โทรศัพท์ 056948092
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรและเมล็ดพันธ์ุพืชให้กับโรงเรียนดอนสีนวนฯ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรและเมล็ดพันธ์ุพืชให้กับโรงเรียนดอนสีนวนฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและจะนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,12:09   อ่าน 20 ครั้ง